Author Topic: Permissions  (Read 6151 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

makinero

  • Guest
Permissions
« on: December 22, 2015, 04:42:17 am »
How can I fix this error?  :undecided:

Polish OS

Code: [Select]
Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Uruchom do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID
{22279AF5-03AE-4CAF-989D-2530918B2F1C}
 i identyfikatorem aplikacji APPID
{0773CCD6-59A2-4D26-B235-19247767E645}
 użytkownikowi ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.

English:

Code: [Select]
System

  - Provider

   [ Name]  Microsoft-Windows-DistributedCOM
   [ Guid]  {1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}
   [ EventSourceName]  DCOM
 
  - EventID 10016

   [ Qualifiers]  49152
 
   Version 0
 
   Level 2
 
   Task 0
 
   Opcode 0
 
   Keywords 0x80000000000000
 
  - TimeCreated

   [ SystemTime]  2015-12-21T17:12:24.000000000Z
 
   EventRecordID 32834
 
   Correlation
 
  - Execution

   [ ProcessID]  0
   [ ThreadID]  0
 
   Channel System
 
   Computer Komputer
 
  - Security

   [ UserID]  S-1-5-19
 

- EventData

  param1 właściwe dla aplikacji
  param2 Lokalny
  param3 Uruchom
  param4 {22279AF5-03AE-4CAF-989D-2530918B2F1C}
  param5 {0773CCD6-59A2-4D26-B235-19247767E645}
  param6 ZARZĄDZANIE NT
  param7 USŁUGA LOKALNA
  param8 S-1-5-19
  param9 LocalHost (użycie LRPC)
« Last Edit: December 22, 2015, 04:44:35 am by makinero »