Author Topic: Path Scanner Tool  (Read 1417 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

makinero

  • Guest
Path Scanner Tool
« on: November 26, 2015, 09:49:35 PM »
Path Scanner.
Path Scanner (I am looking for another alternative tool)
Because the tool is no longer supported. I wrote to the author of the program, but no reply.


Code: [Select]
Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Wartość '1' nie jest prawidłową wartością dla 'index'.
Nazwa parametru: index
   w System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItemCollection.get_Item(Int32 index)
   w ListViewColumnSorter.Compare(Object x, Object y)
   w System.Windows.Forms.ListView.CompareFunc(IntPtr lparam1, IntPtr lparam2, IntPtr lparamSort)
   w System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
MC
    Wersja zestawu: 3.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/mscorlib/2.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5492 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
‘Š•˜‡“‘Ž”™ˆ”‘”
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/mscorlib/2.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
License
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/mscorlib/2.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
pathscan
    Wersja zestawu: 1.1.0.20
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/mscorlib/2.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

 

anything